Voor- en nazorg

Regel uw afscheid bij leven, dat is voor uw nabestaanden een hele zorg minder

Voorzorg:

Het komt steeds vaker voor dat men zijn of haar eigen uitvaart bij leven al gaat regelen. Beweegredenen hiervoor kunnen zijn: ernstig ziek zijn, hoge leeftijd, geen nabestaanden hebben of gewoon omdat men hier de nabestaanden niet mee wil confronteren. Dat kan voor de nabestaanden een hele zorg minder zijn. Uw wensen worden dan vastgelegd in het “Laatste wensenboekje”. 

Afspraak voor voorbespreking

Wij helpen u graag uw wensen zo concreet mogelijk te formuleren zodat uw uitvaart zo wordt als u hebt gewild en bedoeld. Want ieder mens verdient zijn eigen unieke afscheid! Het boek Notities voor later kan u hierbij bovendien van dienst zijn.

Als u een voorbespreking wilt, kunt u daarvoor een afspraak bij ons maken. Deze voorbespreking kan zowel bij ons op kantoor als bij u thuis plaatsvinden. Ook als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen: onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Nazorg:

Ondersteuning bij het verwerken van het verlies

Na het afscheid volgt voor de nabestaanden een vaak langdurig rouwproces, waarin zij het verlies verwerken en herinneringen ophalen aan de overledene. Als ervaren uitvaartverzorgers weten wij hoe belangrijk het is om steun te vinden bij elkaar. Daarom ondersteunen wij de betrokkenen ook na de begrafenis of crematie. Zo krijgt u van ons het boekje "Zorgna" na een overlijden. Daarin vindt u veel waardevolle adviezen en adressen voor hulpverlenende instanties. Wij kunnen u helpen de juiste weg te vinden.